Preventivna i dečija stomatologija

Prva poseta stomatologu u ranom periodu detinjstva od velikog je značaja za očuvanje zdravlja usta i zuba dece.
Savetujemo i apelujemo na sve roditelje da svoju decu dovedu na prvi pregled već u uzrastu od 2,5 - 3 godine, i kada ne postoji potreba za bilo kojim vidom zahvata. Pravovremeno upoznavanje deteta sa ambijentom i osobljem stomatološke ordinacije, ključno je u formiranju zdravog odnosa deteta kako prema stomatologu, tako i prema svim kasnijim intervencijama.
Mlečni zubi imaju višestruku ulogu. Veoma su bitni za ishranu deteta i normalan razvoj orofacijalnog sistema. Očuvanje zdravlja mlečnih zuba do fiziološke smene, važno je za nicanje i položaj stalnih zuba.
Image
U ordinaciji Belville Dental Care se sprovode sledeće procedure iz ove oblasi:
Bezbolna popravka zuba
Uklanjanje mekih naslaga
Zalivanje fisura
Ekstrakcija mlečnih zuba
Terapija nezavršenog rasta korena
Psihološka priprema deteta