Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje.
Savremena stomatologija, odgovarajućim hiruškim postupcima i primenom lokalne anestezije, omogućava bezbolne oralno-hiruške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.
Nakon detaljne analize i postavljanja pravilne dijagnoze sa individualnim pristupom svakom pacijentu, naš tim sprovodi sledeće oralno-hiruške procedure:
Vađenje zuba
Hiruško vađenje zuba
Apikotomija i cistektomija
Frenektomija
Cirkumcizija
Preprotetska hirurgija
Ugradnja dentalnih implantata
Image